Čišćenje i održavanje zgrada

Na zgradama koje nemaju vlastiti sustav platformi za održavanje i čišćenje fasada, problem se može riješiti sa našim košarama za visinske radove.